top of page
Loopschoenen

MEYLANDT AC

Atletiekclub "Meylandt" in Zolder is een onderafdeling van Looise AV. Je bent bij ons vrij om te komen trainen onder begeleiding van onze gediplomeerde trainers of je kan zelfstandig komen joggen.

De trainingen gaan steeds door op dinsdag en donderdag, met als startuur 18u30.


Indien je meer informatie wenst, kan je contact opnemen met ons.

GESCHIEDENIS

Rond 1973 liepen wij in Zolder bij de K.W.B.! Hier waren een aantal goede lopers aanwezig zoals: Jules Van Hove, Jean De Graen, Jef Willems, Gilbert Willems, André Vanvelk… om er maar enkele op te noemen! Deze mensen konden door Jef Mondelaers worden overgehaald om zich bij Looise A.V. aan te sluiten, de club waar Jef Mondelaers al van 1969 bij was! Tuur Cloostermans, de bezieler en grondlegger van de onderafdelingen, bezorgde ons de clubboekjes onder de naam Zolder A.C., zonder dat wij evenwel een officiële onderafdeling waren! Intussen was ook de gemeentelijke fusie tussen Heusden en Zolder begonnen. De toen opgerichte sportdienst vroeg ons om aan te sluiten als club. Vanaf dat ogenblik werd de naam veranderd in Meylandt A.C., met het idee dat Heusden–Zolder gewijzigd zou worden in Meylandt. Door de officialisering dienden we dan ook meer dan ooit atletiek te promoten. Om dat uit te voeren dienden we minstens over een bestuur te beschikken.

Dit bestuur bestond uit
Voorzitter: Jean De Graen
Ondervoorzitter: Carina Quintens
Secretaris: Jef Mondelaers
Lid: Jules Van Hove
Lid: Jef Willems
Lid: Gilbert Willems
Lid: André Vaes

Ook in die tijd dienden we aan geld te komen. Dit was echter géén probleem. Fons Van Genechten leende ons toen 6000 BEF! Nu konden we beginnen met de aanschaf (3 BEF/stuk) en verkoop van stickers (20 BEF/stuk)! Verder haalden we naturaprijzen op bij de handelaars en op de jaarmarkt, zodat wij onze eerste oefencross op 21 mei 1978 konden organiseren op het sportterrein van de Jogem. Die dag werd ook de nieuwe aangelegde assepiste officieel geopend door niemand minder dan Fons Brijdenbach, die ze inliep! Het Belang van Limburg schreef toen: ” Ondanks de concurrentie mochten de jonge organisatoren van Meylandt A.C. Heusden–Zolder méér dan 300 deelnemers inschrijven voor hun eerste jeugdveldloop!

 

Enkele bekende namen die we terug vinden in de uitslag van de eerste oefencross:

Meisjes: 1971 + 1972: Sandra Schepkens – 2de!

Meisjes: 1969 + 1970: Nancy Schepkens!

Jongens: 1973: Robby Rycks – 1ste, thans reservespeler bij Club Brugge!

Jongens: 1971 + 1972: Wim Hermans – 1ste Werner Vandersmissen –2de

Jongens: 1969 + 1970: Ronny Thoelen – 2de, thans speler bij Patro Eisden!
Andere winnaars waren: Marleen Lemmens, Lutgarde Kempen, Ingrid Geyskens, Fanny Verlaenen, Lisette Schuermans, Filip Martens, Jan Weltjens, Door Hufkens, Thierry Severijns, William Van Dijck, Eddy Didden, Jaak Hellings, Fil Vankrunkelsven & Pierre Vanderkley

Aan deze veldloop hielden we toen 22071 BEF over, zodat we onze schuld konden vereffenen. Datzelfde jaar hielden we ook nog een oefencross in Berkenbos.

 

In 1980 waren we uitgekeken op de oefencrossen en startten we met onze eerste officiële damesveldloop met als winnares Marina Van Steenbroek voor Viviane Gaudier & Marleen Meuris.

In 1984 organiseerden we voor het éérst “Het Limburgs Kampioenschap” waar Francine Peeters eerste werd voor Annemarie Vanuffel & Christel Rogiers.

Acht jaar later hadden wij opnieuw “Het Provinciaal Kampioenschap” met als laureate Christel Rogiers voor Nelly Bosmans & An Thoelen.

 

In totaal organiseerden wij op 17 jaar: 3 oefenveldlopen & 14 officiële damesveldlopen waaronder tweemaal “Het Limburgs Kampioenschap” met aardig wat topatleten zoals: de zussen Van Steenbroek, Anny Vouncks, Francine Peeters, Brigitte Heyns, Monica Lövenich (Westduitse marathonkampioene), Nelly Aerts, Christel Van Wilderode, Christel Rogiers, Marleen Renders, Rita Delnoye en Ludmilla Afonjuschkina, die elk één of meerdere veldlopen op hun naam schreven! Voorlopig komt er evenwel geen veldloop meer wegens het steeds teruglopende aantal deelneemsters. Daarom organiseerden we op 2de Kerstdag 1994 een oefenveldloop als overstap naar 1995 om dan een gemende veldloop voor dames & heren in te richten!

 

De trainingen vinden nog steeds plaats op de sportterreinen van de Jogem op dinsdag & donderdag van 18.30u tot 19.40u. Ondertussen houden Marc en Katleen zich bezig met de jeugd. Guy Herben houdt zich uitsluitend bezig met gevorderden.

 

Het bestuur was samengesteld als volgt:
Jef Mondelaers – Ere-Voorzitter
Marc Hermans – Voorzitter
Bart Duvivier – Secretaris
Bestuursleden: Greta Leurs, Rosette Theunis, Ludo Deleux, Niels Herben, Denny Paesen & Daisy Paesen.

 

In de negentig jaren organiseerden we onder meer met assistentie van ultraloper Rik Tijskens een drietal zes-urenlopen op en rond de Jogem! Daarna nog een aantal 50 km’ers op het autocircuit (Terlaemen) in Zolder met ook reeds een halve marathon!

Ondertussen in 2020 organiseren we jaarlijks de Meylandt jogging. Dit vindt plaats in het bos bij het kasteel van Meylandt en in de Mangelbeekvallei.

Het bestuur bestaat ondertussen uit:

Marc Hermans - Voorzitter

Gillian Roijens - Secretaris

Nadia Deferme - Lid

Greet Hermans - Lid

bottom of page